Privacy Policy

Politika e privatësise

Fidentia Broker SH.A nëpërmjet “MySig.al” ('Uebfaqja') njeh rëndësinë dhe garanton ruajtjen e privatësisë tuaj. MySig.al angazhohet të ruajë konfidencialitetin, integritetin dhe sigurinë e të dhënave të përdoruesve tanë. Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan se si Mysig.al administron informacione të caktuara që mund të mbledhë dhe / ose të marrë nga ju përmes përdorimit të kësaj Uebfaqe. Ju lutemi shikoni më poshtë për hollësi se çfarë lloj informacioni mund të mbledhim nga ju, si përdoret ai informacion në lidhje me shërbimet e ofruara përmes Uebfaqes sonë dhe të tjera të ndara me partnerët tanë të biznesit. Kjo politikë e privatësisë vlen për vizitorët aktual dhe të mëparshëm në Uebfaqen tonë dhe për klientët tanë në internet. Duke vizituar dhe/ose duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni këtë Politikë të Privatësisë. Kjo politikë e privatësisë publikohet në përputhje me legjislacionin ne fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, mbrojtjen konsumatore dhe legjislacionit në fuqi për certifikimin elektronik dhe sigurinë kibernetike.

Duke përdorur MySig.al dhe / ose duke u regjistruar në www.mysig.al, ju autorizoni Fidentia Broker sh.a (përfshirë përfaqësuesit e saj, bashkëpunëtorët dhe partnerët e saj të biznesit) për t'ju kontaktuar me email, telefonatë ose sms për tu ofruar shërbime për produktin të cilin keni zgjedhur, duke dhënë njohuri për produktin, oferta promovuese që funksionojnë në MySig.al dhe oferta nga partnerët e saj të biznesit dhe palët e treta të lidhura, për keto arsye informacioni juaj mund të mblidhet në mënyrën siç detajohet në këtë politikë. Nëpërmjet pranimit të termave të privatësisë ju autorizoni Fidentia Insurance Broker sh.a të lidhet me ju për qëllimet e përmendura më lart edhe nëse jeni regjistruar nën shërbimet DND ose DNC ose NCPR. Autorizimi juaj, në këtë drejtim, do të jetë i vlefshëm për sa kohë që llogaria juaj nuk çaktivizohet nga ju ose nga ne.

Kontrolluesit e informacionit personal

Të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe mblidhen nga Fidentia Broker Sha në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale në R.SH.

Qëllimet e mbledhjes së të dhënave tuaja

MySig.al mbledh informacionin tuaj kur regjistroheni për një llogari, kur përdorni produktet ose shërbimet e tij, vizitoni faqet e tij të Uebfaqes. Kur regjistroheni në MySig.al, ju kërkohet të paraqisni të dhëna të caktuara që mund të jenë personale për ju, si emri, mbiemri, shteti dhe qyteti i vendbanimit, adresa e emailit, numri i celularit, data e lindjes, etj. Pasi të regjistroheni në Uebfaqe dhe të kyceni, ju nuk jeni anonimë për ne. Gjithashtu, nga ju kërkohet numri i kontaktit gjatë regjistrimit dhe mund t'ju dërgohen SMS, njoftime në lidhje me shërbimet tona në pajisjen tuaj celulare. Prandaj, duke regjistruar ju autorizoni MySig.al të dërgojë tekste dhe njoftime me email për ju me detajet e hyrjes tuaj dhe të gjitha kërkesat e tjera të shërbimit, përfshirë postat promovuese dhe SMS.

Ne përdorim informacionin tuaj që:

t'ju përgjigjemi pyetjeve ose kërkesave të paraqitura nga ju;

të përpunojmë urdhërat ose aplikimet e paraqitura nga ju;

të administrojmë ose kryejmë detyrimet tona në lidhje me çdo marrëveshje me partnerët tanë të biznesit;

të parashikojm dhe zgjidhim problemet me çdo shërbim të ofruar për ju;

t'ju dërgojmë informacione rreth promocioneve ose ofertave speciale, përfshirë informimin për shërbime dhe produkte të reja. Këto mund të përfshijnë oferta ose produkte nga partnerët tanë të biznesit (të tilla si kompanitë e sigurimeve etj) ose palë të treta (të tilla si partnerët e marketingut dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve etj.), me të cilët Fidentia Broker Sh.a. ka një marrëveshje

të përmirësojmë faqen tonë të internetit dhe shërbimet e ofruara nga Fidentia Broker Sh.a. duke kombinuar informacionin që marrim nga ju me informacionin që marrim nga partnerët tanë të biznesit ose nga palët e treta.

t'ju dërgojm lajmerime, komunikime, njoftime të rëndësishme për përdorimin tuaj të Shërbimeve të ofruara në këtë Uebfaqe.

Ndarja dhe zbulimi i informacionit

MySig.al mund të ndajë Informacionin tuaj të paraqitur në Uebfaqe tek çdo palë e tretë / ofrues i shërbimit / partneri i biznesit pa marrë pëlqimin tuaj paraprak në rrethanat kufizuese në vijim

Kur eshte e nevojshme ose kërkohet me ligj ose nga ndonjë gjykatë ose agjenci qeveritare ose autoriteti për të zbuluar, me qëllim verifikimin e identitetit, ose për parandalimin, zbulimin, hetimin përfshirë incidentet në internet, ose për ndjekjen penale dhe dënimin e veprave penale. Këto zbulime bëhen me mirëbesim dhe besim se një zbulim i tillë është i nevojshëm për zbatimin e këtyre Termave dhe Kushteve; për zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi.

MySig propozon të ndajë informacione të tilla brenda ndërmarrjeve të grupit të saj dhe oficerëve dhe punonjësve të ndërmarrjeve të tilla të grupit me qëllim të përpunimit të informacionit personal në emër të tij. Ne gjithashtu sigurojmë që këta marrës të një informacioni të tillë të bien dakord të përpunojnë një informacion të tillë bazuar në udhëzimet tona dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe çdo konfidencialitet tjetër dhe masa të tjera të përshtatshme.

MySig mund të përdorë kompani reklamuese të palëve të treta për të shërbyer reklama kur përdoruesi viziton Uebfaqen. Këto kompani mund të përdorin informacione personale në lidhje me vizitën e përdoruesit në Uebfaqe dhe në faqet e tjera të internetit për të siguruar reklama në lidhje me mallrat dhe shërbimet me interes për përdoruesit.

MySig do të transferojë informacionet tuaja në rast se Fidentia Broker Sh.a. është blere ose bashkuar me një kompani tjetër.

Ne mbledhim cookie-t

Një cookie është një pjesë e të dhënave e ruajtur në kompjuterin e përdoruesit të lidhur me informacionin rreth përdoruesit. Ne mund të përdorim si ID cookies të sesionit dhe cookie të vazhdueshme. Për ID cookies të sesionit, pasi të keni mbyllur shfletuesin tuaj ose të dilni, cookie mbaron dhe fshihet. Një cookie e vazhdueshme është një skedar i vogël teksti i ruajtur në hard diskun e kompjuterit tuaj për një periudhë të zgjatur kohe. ID cookies të sesionit mund të përdoret nga PRP për të gjurmuar preferencat e përdoruesit ndërsa përdoruesi po viziton faqen e internetit. Ato gjithashtu ndihmojnë për të minimizuar kohën e ngarkesës dhe kursyer në përpunimin e serverit. Cookie të vazhdueshme mund të përdoren nga PRP për të ruajtur nëse, për shembull, dëshironi të mbani mend apo jo fjalëkalimin tuaj dhe informacione të tjera. Cookies të përdorura në faqen e internetit PRP nuk përmbajnë informacion personalisht të identifikueshëm.

Skedarët log

Si shumica e faqeve standarde, ne përdorim skedarë log. Këto informacione mund të përfshijnë adresat e protokollit të internetit (IP), llojin e shfletuesit, ofruesin e shërbimit të internetit (ISP), faqet referuese / daljes, llojin e platformës, pullën e datës/orës dhe numrin e klikimeve për të analizuar trendet, administrimin e faqes, ndjekjen e lëvizjes së përdoruesit në agregat dhe mbledhin informacione të gjera demografike për përdorim agregat. Ne mund t'i kombinojmë këto informacione të mbledhura automatikisht me informacionin tjetër që mbledhim për ju. Ne e bëjmë këtë për të përmirësuar shërbimet që ju ofrojmë, për të përmirësuar marketingun, analitikën ose funksionalitetin e faqes.

Perjashtimi nga Email-et

Nëse nuk jeni më të interesuar të merrni njoftime me postë elektronike dhe informacione të tjera të marketingut nga ne, ju lutemi dërgoni me email kërkesën tuaj në: care@mysig.al. Ju lutemi vini re se mund të duhen rreth 10 ditë për të përpunuar kërkesën tuaj.

Siguria

Ne përdorim masa të përshtatshme teknike dhe organizative të sigurisë në çdo kohë për të mbrojtur informacionin që mbledhim nga ju. Ne përdorim masa të shumta elektronike, procedurale dhe fizike të sigurisë për të mbrojtur të dhënat e transmetuara kundër kundër rrezikut të humbjes, vjedhjes, dëmtimit apo çdo ndryshimi të paautorizuar në përputhje me legjislacionin në fuëi për sigurinë kibernetike dhe shërbimet e besuara. Sidoqoftë, asnjë metodë e transmetimit përmes Internetit, apo një metodë e ruajtjes elektronike, nuk është 100% e sigurt. Prandaj, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tij absolute. Për më tepër, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit dhe sigurisë së identitetit dhe fjalëkalimit tuaj të hyrjes dhe nuk duhet t'i ndani këto kredenciale me asnjë palë të tretë.

Reklama nga Palet e Treta

Ne mund të përdorim ndërmarrje reklamimi të palëve të treta dhe/ose agjenci reklamash për të shfaqur reklama kur vizitoni Uebfaqen tonë. Këto kompani mund të përdorin informacione (duke përjashtuar emrin tuaj, adresën, adresën e postës elektronike ose numrin e telefonit) në lidhje me vizitat tuaja në këtë Uebfaqe në mënyrë që të ofrojnë reklama në këtë Uebfaqe dhe faqet e tjera të palëve të treta për mallrat dhe shërbimet që mund të jenë me interes për ju.

Ne përdorim shërbime të palëve të treta për të shfaqur reklama për ne përmes internetit dhe nganjëherë në këtë Uebfaqe. Ata mund të mbledhin informacione anonime në lidhje me vizitat tuaja në Uebfaqe dhe ndërveprimin tuaj me produktet dhe shërbimet tona. Ata gjithashtu mund të përdorin informacione në lidhje me vizitat tuaja në këtë dhe në Uebfaqe të tjera për reklama të synuara për mallra dhe shërbime. Ky informacion anonim mblidhet përmes përdorimit të një etikete pixel, e cila është teknologji standarde e industrisë e përdorur nga shumica e Uebfaqeve kryesore. Asnjë informacion personalisht i identifikueshëm nuk mblidhet ose përdoret në këtë proces.

ISO 27001

ISO / IEC 27001: 2013 është standardi ndërkombëtar për menaxhimin e sigurisë së informacionit dhe ofron një qasje sistematike për të mbajtur informacionin e ndjeshëm të kompanisë. Marrja e certifikatës ISO 27001: 2013 është një siguri për klientët tanë që MySig.al përputhet me standardet më të larta në lidhje me sigurinë e informacionit. MySig është ISO / IEC 27001: 2013 i çertifikuar nën numrin e çertifikatës - IS 657892. Ne kemi zbatuar standardin ISO / IEC 27001: 2013 për të gjitha proceset që mbështesin zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve nga MySig.al. MySig.al kupton që konfidencialiteti, integriteti dhe disponueshmëria e informacionit tuaj janë jetësore për operacionet e biznesit tonë dhe suksesin tonë.

Lidhjet te faqet e tjera

MySig.al mund të ndërveprojë me bashkëpunëtorë ose faqe të tjera. Informacioni personal që ju siguroni atyre faqeve nuk janë pronë jonë. Këto faqe mund të kenë praktika të ndryshme të mbrotjes së të dhënave personale dhe ne ju këshillojmë të lexoni politikat e tyre të privatësisë kur t'i vizitoni këto faqe në internet.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

MySig.al rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë politikë herë pas here, në diskrecionin e vet. Ne mund të azhornojmë këtë politikë të privatësisë për të reflektuar ndryshimet në praktikat tona të informacionit. Ju inkurajojmë që të rishikoni periodikisht.

Ankesat

Në respektim të legjislacionit ne fuqi për Teknologjinë e Informacionit ju mund të paraqisni ankesë duke shkruar E-mail ne adresen: mysig@fidentia.al

SET AN INSURANCE
POLICY REMINDER

We are also authorized to do insurance claim consultancy
, Risk Inspection and a gap analysis report for our
clients. A broker represents a policy holder and not
the insurance company